Kontakt

 

Premium Estate, s.r.o., Okružná 1429/46, 020 01  Púchov

Obchodné miesto: i-reality, Moravská 1881, 020 01  Púchov

    +421 905 795 637

   koreny-ZVNC-i-reality.sk

 

 

Sídlo firmy a fakturačné údaje

 Premium Estate, s.r.o.

 Okružná 1429/46, 020 01  Púchov

IČO: 44101911

IČ DPH: SK2022581407

 

Banka: ČSOB, a.s.

Účet: 4006212176/7500

IBAN: SK54 7500 0000 0040 0621 2176

Kontaktné miesto

i-reality

Moravská 1881

020 01  Púchov

 

Tel: +421 905 795 637